உம் அன்பு எத்தனை பெரிதைய்யா – Um Anbu Ethanai Perithaiya

Deal Score+1
Deal Score+1

உம் அன்பு எத்தனை பெரிதைய்யா – Um Anbu Ethanai Perithaiya

உம் அன்பு எத்தனை பெரிதையா
உம் அன்பு எத்தனை பெரிதைய்யா
இயேசைய்யா உம் அன்பு பெரிதைய்யா
எப்படி நான் மறப்பேன் – (3)
உம் அன்பை – (2)

1. பாவத்தின் பாரத்தால் சோர்ந்து நான் போகையில்
பாசமாய் வந்தென்னை இரத்தத்தால் மீட்டீர்
எப்படி நான் மறப்பேன் – (3)
உம் அன்பை – (2)
உம் அன்பு எத்தனை பெரிதைய்யா
இயேசைய்யா உம் அன்பு பெரிதைய்யா

2. தனிமையில் கண்ணீரில் கலங்கி நான் நிற்கையில்
வலக்கரம் கொண்டென்னை மார்பில் அணைத்தீர்
எப்படி நான் மறப்பேன் – (3)
உம் அன்பை – (2)
உம் அன்பு எத்தனை பெரிதைய்யா
இயேசைய்யா உம் அன்பு பெரிதைய்யா

3. துரோகி நான் உம்மையே பரியாசம் செய்தேனே
நேசமாய் வந்தென்னை சேர்த்துக் கொண்டீரே
எப்படி நான் மறப்பேன் – (3)
உம் அன்பை – (2)
உம் அன்பு எத்தனை பெரிதைய்யா
இயேசைய்யா உம் அன்பு பெரிதைய்யா

Um Anbu Ethanai Perithaiya song lyrics in English

Um Anbu Ethanai Perithaiya
Um Anbu Ethanai Perithaiya
Yaechaiyyaa Um Anbu Perithaiyyaa
Eppadi Naan Marappaen – 3
Um Anbai – 2

1. Paavaththin Paarathaththil
Soarnthu Naan Poakaiyil
Paachamaai Vanthennai
Iraththaththaal Meettiir – 2

2. Thanimaiyil Kanniiril
Kalangki Naan Nirkaiyil
Valakaram Kontru Ennai
Maarbinil Anaiththeer – 2

3. Thuroaki Naan Ummaiyae
Pariyaasam seithaenae
Naesamaai Vanthennai
Searththuk Kondeerae – 2

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
      christian Medias
      Logo