தருணமே பரனே தயை செய் – Tharunamae Parane Thayai Sei

Deal Score0
Deal Score0

தருணமே பரனே தயை செய் – Tharunamae Parane Thayai Sei

பல்லவி

தருணமே பரனே, தயைசெய் யுபகாரனே!
தயை செய் யுபகாரனே!

அனுபல்லவி

சரணநின்னருள் தந்திவ் வருடமுழுதுங் காரும், -தரு

சரணங்கள்

1.கருணை புரிந்தே யாளுங் காரணனே!
காசிதன்னில் வந்த பூரணனே!
கர்த்தனே! கண்பார்த்தேயுந்தன் -சித்தம் வைத்திரங்கம்தர வேணும் காத்திடுமிந்த வருடம் தோத்திரந் தோத்ரம் நிதம் -தரு

2.இன்னில மீதில் வந்த வுன்னதனே!
விண்ணவர் புகழுஞ் சத்திய நன்னிதனே!
இந்த ஆண்டுதன்னில் வரும் எந்த இடரும் போக்கி
இரக்க மிரக்கம் புரிந், துருக்க முருக்கமுடன்-தரு

3.தீதலகை செய்யும் சோதனையால்
ஏதமுறாது காவுன் சாதனையால்
சிறுமைப்படாமலெம்மேல், கருணைபுரிந்தே நிதம்
சீருடன் பிழைக்க அருள் தாரும், தயாநிதியே!-தரு

4.சங்கைமிகு மிசியோன் சங்கம் வாழி,
தங்குமதின், சபைகள் எங்கும் வாழி
பொங்குங் குருக்களெல்லா, மிங்கிதமுடனே வாழி,
புண்ணியச் செங்கோல் செலுத்தும் மன்னர் துரைகள் வாழி.-தரு

Tharunamae Parane Thayai Sei song lyrics in english

Tharunamae Parane Thayai Sei Ubakaaranae
Thayai Sei Ubakaaranae

Sarananinnarul Thanthu Evvarudam Muluvathum Kaarum

1.Karunai purinthae Yaalum Kaarananae
Kaasi Thannil Vantha Pooranane
Karthanae Kanpaartheyunthan Siththam Vaithirangam Thara Veanum
Kaathidumintha Varudam Thoththiram Thothram Nitham

2.Innila Meethil Vantha Unnathanae
Vinnavar Ougalum Saththiya Nannithanae
Intha Aandu Thannil Varum Entha Idarum Pokki
Erakka Mirakkam Purinthurukka Murukkamudan

3.Theethalagai Seiyum Sothanaiyaal
Yeathamuraathu Kaavun Saathanaiyaal
Sirumaipadamal Mael Karunai Purinthae Nitham
Seerudan Pilaikka Arul Thaarum Thaayanithiyae

4.Sangai Mugu Misiyoan Sangam Vaazhi
Thangumathin Sabaigal Engum Vaazhi
Pongum Kurukkalellaa Mingithamudanae Vaazhi
Punniya Sengoal Seluththum Mannar Thuraigal Vaazhi

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
christian Medias
christian Medias
Logo