நம்பிக்கையின் தேவனே – Nambikaiyin Devanae

Deal Score+3
Deal Score+3

நம்பிக்கையின் தேவனே – Nambikaiyin Devanae

நம்பிக்கையின் தேவனே
நான் நம்பும் தெய்வமே
என்னில் வாழும் இயேசுவே
உம்மைத்தான் நம்புகிறேன் -2

எந்த நிலைமையிலும்
என் மறுமையிலும்
உம்மையே சார்ந்திருப்பேன் -2

1. நான் தவறும் போதெல்லாம்
தவழும் பிள்ளையென
மன்னித்து தோளில் சுமந்தவரே
உம்மைத்தவிர உம்மைத்தவிர
யாரை நம்புவேன் யாரைத் தேடுவேன் – எந்த நிலைமையிலும்

2. என் வியாதியின் படுக்கையிலே
என்னைத் தேடி வந்தவரே உம்
தழும்புகளால் சுகம் தந்தவரே
உம்மைத்தவிர உம்மைத்தவிர
யாரை நம்புவேன் யாரைத் தேடுவேன் – எந்த நிலைமையிலும்

3. நான் கலங்கும் போதெல்லாம்
என் கண்ணீர் துடைத்தவரே
என் பாரங்கள் ஏற்றுக்கொண்டவரே
உம்மைத்தவிர உம்மைத்தவிர
யாரை நம்புவேன் யாரைத் தேடுவேன் – எந்த நிலைமையிலும்

Nambikaiyin Devanae song lyrics in English

Nambikaiyin Devanae
Naan Nambum Deivmae
Ennil Vaalum Yesuvae
Ummaithaan Nambukiren

Entha Nilamaiyilum
En Marumaiyilum
Ummaiyae Saarnthiruppean

1.Naan Thavarum Pothellam
Thavalum Pillaiyeana
Mannithu Tholil Sumanthavarae
Ummaithavira Ummaithavirae
Yaarai Nambuvean Yaarai Theaduvean – Entha Nilamaiyilum

2.En Viyathiyin Padukkaiyilae
Ennai Theadi Vanthavarae um
Thalumbukalaal Sugam Thanthavarae
Ummaithavira Ummaithavirae
Yaarai Nambuvean Yaarai Theaduvean – Entha Nilamaiyilum

3. Naan Kalangum Pothellaam
En Kanneer Thudaithavarae
En Paarangal Yeattrukondavarae
Ummaithavira Ummaithavirae
Yaarai Nambuvean Yaarai Theaduvean – Entha Nilamaiyilum

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
      christian Medias
      Logo