போற்றுவோம் போற்றுவோம் கர்த்தாதி – Pottruvom Pottruvom Karthathi

Deal Score0
Deal Score0

போற்றுவோம் போற்றுவோம் கர்த்தாதி – Pottruvom Pottruvom Karthathi

போற்றுவோம் போற்றுவோம் கர்த்தாதி கரத்தனை
வாழ்த்துவோம் வாழ்த்துவோம் மகிமையின் ராஜனை

நீதியின் தேவனின் உயர்ந்த நாமத்தை
எல்லோரும் ஒருமித்து உயர்த்துவோம்

ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா
கர்த்தர் நாமம் ஜெயம்
இயேசு நாமம் ஜெயம்
என்று நாமும் ஆர்பரிப்போம்

1.சபையும் மந்தையை போஷித்து காப்பார்
நீதியின் பாதையில் நடத்தி செல்வார்
சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் செய்வோமே
ஆண்டவர் நாமத்தை உயர்த்துவோம் – ஜெயம்

2.ஊழியர் சீசரை ஒரே மந்தை ஆக்குவார்
ஒரே ஆவி ஐக்கியமும் தந்து அபிஷேகிப்பர்
பிதா சுதன் ஆவி ஐக்கியம் போலவே
ஒருமித்து தேவ நாமம் உயர்த்துவோம் – ஜெயம்

3.காணாமல் போனதை மந்தையில் சேர்ப்பார்
உன்னத தேவனின் அன்பினை ஊற்றுவார்
பார் எங்கும் சுவிஷேசம் பரவ செய்வோமே
இணைந்து இயேசு நாமம் உயர்த்துவோம் – ஜெயம்

Pottruvom Pottruvom Karthathi Karthanai song lyrics in English

Pottruvom Pottruvom Karthathi Karthanai
Vaalthuvom Vaalthuvom Magimaiyin Raajanai

Neethiyin Devanain Uyarntha Naamaththai
Ellorum orumithu Uyarthuvom

Jayam Jayam Hallelujah
Karthar Naamam Jeyam
Yesu Naamam Jeyam
Entru Naamum Aarparippom

1.Sabaiyaam Manthaiyai Poshithu Kaapaar
Neethiyin Paathaiyil Nadaththi Selvaar
Sahotharar Orumiththu Vaasam seivomae
Aandavar Naamaththai Uyarthuvom – Jayam

2.Oozhiyar Sheesarai Orae Manthai Aakkuvaar
Orae Aavi Aikiyamum Thanthu Abisheakippaar
Pitha Suthan Aavi Aikiyam Polavae
Orumiththu Deva Naamam Uyarthuvom – Jayam

3.Kaanamal Ponathai Manthaiyil Searppaar
Unantha Devanain Anbinai ootruvaar
Paar Engum Suvisheasam Parava seivomae
Inainthu Yesu Naamam Uyarthuvom – Jayam

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
      christian Medias
      Logo