முயல்வோம் முயல்வோம் தேவ – Muyalvom Muyalvom Deva

Deal Score+1
Deal Score+1

முயல்வோம் முயல்வோம் தேவ – Muyalvom Muyalvom Deva

1.முயல்வோம்! முயல்வோம்! தேவ ஊழியரே;
செல்லுவோம் யேசுநாதர் நற்பாதையிலே.
மிக்க ஞானத்தினால் வழி நடத்துவார்;
வல்ல ஆவியின் பெலனை அருளுவார்.

பல்லவி

முயல்வோம்… முயல்வோம்,
முயல்வோம்… முயல்வோம்,
நம்புவோம்… நாடுவோம்,
நல் மீட்பர் வருமளவும்.

2.முயல்வோம்! முயல்வோம்! சுவிசேஷகரே!
காட்டுவோம் தெளிவாய் ஜீவ மார்க்கத்தையே
பாவ நாச விசேஷத்தைப் எடுக்கவும் ,
ப்ராயச்சித்த நற்செய்தி விஸ்தரிக்கவும்.

3.முயல்வோம்! முயல்வோம்! விசுவாசிகளே!
கூறுவோம் கிறிஸ்துவின் ராஜரீகத்தையே
அந்தகாரத்தின் க்ரியைகள் நொறுக்குவார்;
பரலோக பேரின்பத்தை நாட்டுவிப்பார்.

4. முயல்வோம்! முயல்வோம்! தேவதாசர்களாய்
சேருவோம் மோட்ச லோகம் மகத்துவமாய்
அந்த லோகத்தின் ஜோதியில் ஆனந்திப்போம்;
சுகவாழ்வும் சந்தோஷமும் கண்டடைவோம்.

Muyalvom Muyalvom Deva song lyrics in English

1.Muyalvom Muyalvom Deva Oozhiyarae
Selluvom Yesu Naathar Nar Paathaiyilae
Mikka Gnanathinaal Vazhi Nadathuvaar
Valla Aaviyin Belanai Aruluvaar

Muyalvom Muyalvom
Muyalvom Muyalvom
Nambuvoam Naaduvom
Nal Meetpar Varumalavum

2.Muyalvom Muyalvom Suvishekarae
Kaattuvom Thealivaai Jeeva Maarkkaththaiyae
Paava Naasa Vishaesathai Edukkavum
Pirayasitha Narseithi Vistharikkavum

3.Muyalvom Muyalvom Visuvasikalae
Kooruvom Kiristhuvin Raajareegaththaiyae
Antha Kaaraththin Kiriyaigal Norukkuvaar
Paraloga Pearinbaththai Naattuvippaar

4.Muyalvom Muyalvom Deva Thaasarkalaai
Searuvom Motcha Logam Magathuvamaai
Antha Loagaththin Jothiyaal Aanaththippom
Sugavaazhvum Santhosamum Kandadaivom

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
      christian Medias
      Logo