அபிஷேகம் செய்து வைத்தாரே – Abisheham Vaithu Vaitharae

Deal Score0
Deal Score0

அபிஷேகம் செய்து வைத்தாரே – Abisheham Vaithu Vaitharae

பல்லவி

அபிஷேகஞ் செய்துவைத்தாரே-குருமார்கூடி;
அன்பு கொண்டாடினாரே.

அனுபல்லவி

ஜெபதப சிந்தையார,- ‘அபசாரம் யாதுந் தீர,
தேவதூதர்கள் பாட, – கோவிலிற் பலர் கூட,

சரணங்கள்

1.திரள், திரளாகச் சேர்ந்த-ஜனங்கள் கண்டுமகிழத் ‘
திவ்யவா ரணமுறைச் செயல்கள் பல-நிகழ,
அருளணி யன்பமைந்தோர்-அருகினின்று புகழ,
அஞ்ஞானத் ‘திமிரம்போக்-‘கருண னீயாவையென்று

2.ஆன மந்தையை மேய்க்கும்-அருளார் கோனானீயாவை,
அகிலத்தாரேற்றிப் போற்றும்-அழகிய தீபம்போல் வை,
வானமிருந்துவரு-மாவி வதிய வாழ்வை,
மாசணுகாத வாசீர்-வாதம் பெறுவை யென்று

3.வலக்கரங் கொருத்துநன்-மந்தையை வொப்படைத்து,
வகைவகை செய்கடமை-வகுத்து வகுத்துரைத்து,
கலக்கமில் லாமலதைக்-காத்துப் புன்மேய்ச்சல்காட்டி
காலந்தொறுஞ் சுனைநீர் – காதலா யூட்டென்று

4.அன்பார் நாயகியுடன்-அன்யோன்யமாக வாழும்
ஆசை நாயகன்போல,-அங்கத்தாருடன் சேர்ந்து
துன்பம் நெருங்கி யென்ன-துயரம் வளைந்துமென்ன
துன்னு சரடூசிபோற்-றுலங்க வாழ்த்தியென்று

5.கரங்கள் சிரத்தில் வைத்து, – கண்ணிலானந்த பாஷ்பம்
கசிந்து வழியநின்று,-கர்த்தா விப்பத்தற்கின்று
சுரந்தாவி மழைபோலச்- சொரியுஞ் சொரியுமென்று
சோபனஞ் சொல்லித்தேற்றி,- தொடர்பாய்ப் பிரார்த்தித்தேத்தி

Abisheham Vaithu Vaitharae song lyrics in english

Abisheham Vaithu Vaitharae Gurumaarkoodi
Anbu Kondadinarae

Jebathaba Sinthaiyaara Abasaaram Yaathum Theera
Deva Thoothargal Paada Kaovilir palar kooda

1.Thiral Thiralaaga Searntha Janangal Kandumagila
Dhivyava ranamurai Seayalgal Pala Nigala
Arulani Anbamainthor Arukinintru Pugala
Anganana Thimiram poga karunaniyavai Entru

2.Aana Manthaiyai Meikkum Arulaar Konaneeyavai
Agilathareatti Pottrum Alagiya Deepam Poal Vai
Vaanamirunthu Varumaavi Vathiya Vaalvai
Maasanukatha Aaseervatham Peruvai Entru

3.Valamkaram Koruthu Nanmanthaiyai oppadaithu
Vagaivagai Seikadamai Vaguthu Vaguthutaithu
Kalakkamillamalathai Kaathu punmeichal Kaatti
Kaalam thorum SunaiNeer Kaathala Yuttentru

4.Anbar Naayagiyudan Anyoanmaga Vaalum
Aasai Naayagan pola Angaththarudan Searnthu
Thunbam Nerungi Ennai Thuyaram Valainthumenna
Thunnu Saradoosi Pottrulanga Vaalthientru

5.Karanagal Siraththil Vaithu Kannilanantha Paaspam
Kasinthu Valiyanintru Karthavippatharkintru
Suranthaavi Malalaipola Soriyum Soriyumentru
Sobana sollitheattri Thodarbaai Pirarithithaththi

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
TamilChristians
christian Medias
Logo