உமை வாழ்த்தி பாடி போற்றி

Deal Score0
Deal Score0

பல்லவி

உமை வாழ்த்தி பாடி போற்றி என்றும் பணிந்திடுவேன்
எல்லா துதியும் கணமும் புகழும் தேவா உமக்கு தானே
என் ஆண்டவா என் இயேசுவே
என் மீட்பரே ஆராதனை

சரணம் I

ஜெபம் கேட்க உம் செவிகள் உதவி செய்ய உம் கரங்கள்
பெலனடைய உம் வசனம் வெற்றி பெற உம் ஆவியே – 2
தூயாவியை தந்ததற்காய் ஆராதனை ஆராதனை
இயேசுவின் நாமத்தை வாழ்த்திடுவேன்
இயேசுவுக்குள் நான் வாழ்ந்திடுவேன்

சரணம் II

ஆசீர்வாத தெய்வம் நீரே ஆலோசனை கர்த்தர் நீரே
வழி திறக்கும் வழியும் நீரே எனை மறவா தேவன் நீரே – 2
துதிகளில் வாசம் செய்பவரே ஆராதனை ஆராதனை
உம் திருநாமம் ஏற்றிடுவேன் சிலுவையின் நிழலில் வாழ்ந்திடுவேன்

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
christianmedias
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo