கிறிஸ்து இயேசு இராச்சியம் – Kiristhu Yesu Raashiyam

Deal Score+1
Deal Score+1

கிறிஸ்து இயேசு இராச்சியம் – Kiristhu Yesu Raashiyam

கிறிஸ்து இயேசு இராச்சியம் வளர்ந்து பெருகுக
உலகமெங்கும் இன்ப இயேசு நாமம் முழங்க

1. கிருபை பெற்று தூய வாழ்வில் வளருக
இருளை நீக்கி அன்பின் ஒளியில் பெருகுக – கிறிஸ்து

2. ஈகையோடு வலிமைபெற்று வளருக
ஈடில்லாத அறுவடையில் பெருகுக – கிறிஸ்து

3. என்ன வந்தபோதும் நிலைத்து வளருக
இன்ப கீதம் பாடித் துதித்துப் பெருகுக – கிறிஸ்து

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo