படகை திருப்புவது சுக்கான்- Padakai Thirupuvathu sukkaan

Deal Score+1
Deal Score+1

படகை திருப்புவது சுக்கான்- Padakai Thirupuvathu sukkaan

படகை திருப்புவது சுக்கான் என்றால்
மக்கள் பண்பைத் திருத்துவது பரமன் அன்றே
கடனைத் திருத்துவது உழைப்பே என்றால்
மக்கள் கருத்தைத் திருத்துவது கர்த்தரன்றோ

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo