மோட்சம் அடைவோம் – Motcham Adaivom

Deal Score+1
Deal Score+1

மோட்சம் அடைவோம்
ஜெயம் அல்லேலூயா (2)

1 புதுப்பாட்டு பாடுவோம்
2 தேவரீரை சேவிப்போம்
3 உம்மைக் கண்டு களிப்போம்
4 திவ்விய சாயல் தரிப்போம்
5 ஒருபோதும் பிரியோம்

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo