வாருமே நீர் வாருமே – Vaarumae Neer Vaarumae

Deal Score+1
Deal Score+1

வாருமே நீர் வாருமே – Vaarumae Neer Vaarumae

வாருமே நீர் வாருமே
தேவனே நீர் வாருமே – (2)
தாருமே நீர் தாருமே
உம் வல்லமை நீர் தாருமே – (2)

உம்மை வாழ்த்துகிறேன் வணங்குகிறேன்
உம்மை உயர்த்துகிறேன்
இயேசுவே -(2)

1.ஊற்றுமே நீர் ஊற்றுமே
உம் ஆவியை நீர் ஊற்றுமே -2
மாற்றுமே என்னை மாற்றுமே
முற்றிலும் என்னை மாற்றுமே
(உம்மை)

2.விண்ணப்பம் கேட்பவரே
வாஞ்சைகள் தீர்ப்பவரே -2
கண்ணீரை துடைப்பவரே
நன்மைகள் செய்பவரே – 2

உம்மை வாழ்த்துகிறேன் வணங்குகிறேன்
உம்மை உயர்த்துகிறேன்
இயேசுவே -(2)
உம்மை ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன்
ஆராதிப்பேன் இயேசுவே -2

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo