ஆராதனை நாயகன் நீரே – Aaradhanai Naayagan Neerae Song Lyrics

Deal Score+2
Deal Score+2

ஆராதனை நாயகன் நீரே – Aaradhanai Naayagan Neerae Song Lyrics

ஆராதனை நாயகன் நீரே
ஆராதனை வேந்தனும் நீரே -2
ஆயுள் முடியும் வரை
உம்மை தொழுதிடுவேன் -2

ஆயிரம் பேர்களில் சிறந்தோர்
ஆண்டவர் இயேசு நீரே -2
விடிவெள்ளியே எந்தன் பிரியம் நீரே
என்றென்றும் தொழுதிடுவேன் -2

மாந்தர்கள் போற்றிடும் தெய்வம்
மகிமையின் தெய்வம் நீரே -2
முழங்கால் யாவும் முடங்கிடுமே
மகிழ்வுடன் துதித்திடவே -2

முடிவில்லா இராஜ்ஜியம் அருள
திரும்பவும் வருவேன் என்றீர் -2
ஆயத்தமாய் நான் சேர்ந்திடவே
அனுதினம் வணங்கிடுவேன் -2

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo