தேவா சுத்தி செய்யும் அக்கினி- Deva suththi seiyum akkini

Deal Score0
Deal Score0

1. தேவா சுத்தி செய்யும் அக்கினி
அனுப்பும் அக்கினி எங்களில்;
திவ்விய இரத்தம் கொண்ட ஈவு
அனுப்பும் அக்கினி எங்களில்;
காத்து நிற்கும் எங்கள் மேலே,
கர்த்தா உந்தனருளாலே
தாரும் பெந்தெகொஸ்தின் ஆவி,
அனுப்பும் அக்கினி எங்களில்!

2. எலியாவின் தேவரீர் கேளும்
அனுப்பும் அக்கினி எங்களில்;
ஜீவன் சாவிலும் நிலை நிற்க
அனுப்பும் அக்கினி எங்களில்;
பாவம் முற்றுமா யழிந்திட,
பரத்தின் ஒளி பெற்றிட,
மார்க்க அதிர்ச்சி வந்திட
அனுப்பும் அக்கினி எங்களில்

3. வேண்டும் அக்கினி தான் எமக்கு
அனுப்பும் அக்கினி எங்களில்
வேண்டும் அனைத்தும் ஈந்திடும்
அனுப்பும் அக்கினி எங்களில்
நீதி செய்துமே எந்நாளும்
நித்தம் போர் வெல்ல அருளும்;
சுத்தராய் வாழ இப்பூவில்
அனுப்பும் அக்கினி எங்களில்!

4. இளைத்த உள்ளம் பெலப்பட
அனுப்பும் அக்கினி எங்களில்;
அழியும் உலகோரை மீட்க,
அனுப்பும் அக்கினி எங்களில்;
பலியாகவே எங்களை
படைத்தோம் உம் பீடத்திலே
பார்த்திதை ஏற்றுக் கொள் தேவே!
அனுப்பும் அக்கினி எங்களில்

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
christianmedias
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo