என்னோடிரும் மா நேச கர்த்தரே – Ennodirum Maa Nesa Karthare

Deal Score+2
Deal Score+2

என்னோடிரும் மா நேச கர்த்தரே – Ennodirum Maa Nesa Karthare

1. என்னோடிரும், மா நேச கர்த்தரே,
வெளிச்சம் மங்கி இருட்டாயிற்றே;
மற்றோர் சகாயம் அற்றபோதிலும்,
நீங்கா ஒத்தாசை நீர், என்னோடிரும்.

2. நீர்மேல் குமிழிபோல் என் ஆயுசும்,
இம்மையின் இன்ப வாழ்வும் நீங்கிடும்;
கண் கண்ட யாவும் மாறி வாடிடும்;
மாறாத கர்த்தர் நீர், என்னோடிரும்.

3. நியாயம் தீர்ப்போராக என்னண்டை
வராமல், சாந்தம் தயை கிருபை
நிறைந்த மீட்பராக சேர்ந்திடும்;
நீர் பாவி நேசரே, என்னோடிரும்.

4. நீர் கூடநின்று அருள் புரியும்;
பிசாசின் கண்ணிக்கு நான் தப்பவும்
என் துணை நீர், என் தஞ்சமாயிரும்;
இக்கட்டில் எல்லாம் நீர் என்னோடிரும்.

5. நீர் ஆசீர்வதித்தால் கண்ணீர் விடேன்;
நீரே என்னோடிருந்தால் அஞ்சிடேன்;
சாவே, எங்கே உன் கூரும் ஜெயமும்?
நான் உம்மால் வெல்ல நீர் என்னோடிரும்.

6. நான் சாகும் அந்தகார நேரத்தில்
உம் சிலுவையைக் காட்டும்; சாகையில்
விண் ஜோதி வீசி இருள் நீக்கிடும்;
வாழ்நாள் சாங்காலிலும் என்னோடிரும்.

Ennodirum Maa Nesa Karthare song lyrics in English

1.Ennodirum, Maa Naesa kartharae
Velicham Mangi Iruttayitte
Mattaor Sakaayam Attapothilum,
Neengaa Oththaasai Neer Ennodirum

2.Neermael kumilipoal En Aayusum,
Immaiyin Inba Vaalvum Neengidum;
kann kanda Yaavum Maari Vaadidum;
Maaraatha karththar Neer Ennodirum

3.Niyaayam Theerpporaaka Ennanndai
Varaamal, Saantham Thayai kirubai
Niraintha Meetparaaka Searnthidum
Neer Paavi Neasarae, Ennodirum

4.Neer kooda Nintu Arul Puriyum
Pisaasin kannnikku Naan Thappavum
En Thunnai Neer, En Thanjamaayirum
Ekkattil Ellaam Neer Ennodirum

5.Neer Aaseervathithaal kannnneer videan
Neerae Ennodirunthaal Anjidean
Saavae, Engae Un koorum Jeyamum
Naan ummaal vella Neer Ennodirum

6.Naan Saakum Anthakaara Naerathil
Um Siluvaiyai kaattum; Saakaiyil
Vinn Jothi veesi Erul Neekkidum
Vaalnaal Saangaalilum Ennodirum.

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo