நான் பயப்படும் நாளிலே – Naan Bayapadum Nalilae

Deal Score+3
Deal Score+3

நான் பயப்படும் நாளிலே – Naan Bayapadum Nalilae

நான் பயப்படும் நாளிலே
உம்மை நம்புவேன்
கலங்கிடும் நாளிலே
உம்மையே நம்புவேன்-2

கர்த்தர் என் சகாயர்-3
நான் பயப்படேன்-2-(2)

1.கர்த்தர் எனக்காய் யுத்தங்களை செய்வார்
நான் அமர்ந்திருப்பேனே
எனக்கு விரோதமாய் உருவாகும் ஆயுதம்
வாய்க்காமலே போகும்-2

மந்திரமோ சூனியமோ
சர்ப்பங்களோ தேள்களோ
மரணமோ சேதங்களோ
அசைக்கவே முடியாதே-2

கர்த்தர் என் சகாயர்-3
நான் பயப்படேன்-2-(2)

2.கர்த்தர் என் விளக்கை எரிய செய்வீர்
நான் எரிந்து கொண்டிருப்பேன்
நான் மலையின் மேலுள்ள பட்டணமாக
எரிந்து பிரகாசிப்பேன்-2

யார் என்ன சொன்னாலும்
யார் என்னை தடுத்தாலும்
யார் என்னை பகைத்தாலும்
அசைக்கவே முடியாது-2

கர்த்தர் என் சகாயர்-3
நான் பயப்படேன்-2-(2)

3.கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும் செய்து
முடித்திடுவாரே
நான் முன்னேறி செல்வேன் கெம்பீரமாகவே
இயேசுவின் நாமத்திலே-2

தடைகளோ தாமதமோ
கஷ்டமோ நஷ்டமோ
கண்ணீரோ காயங்களோ
அசைக்கவே முடியாது-2

கர்த்தர் என் சகாயர்-3
நான் பயப்படேன்-2-(2)-நான் பயப்படும்

Naan Bayapadum Nalilae song lyrics in English

Naan bayappadum naalilae
ummai nampuvaen
kalanGkitum naaLilae
ummaiyae nampuvaen-2

karththar en sakaayar-3
naan payappataen-2-(2)

karththar enakkaay yuththanGkaLai seivaar
naan amarnhthiruppaenae
enakku viroathamaay uruvaakum aayutham
vaaykkaamalae poakum-2

manthiram sooniyamoo
SarppangaLo thaeLkaLo
maraNamo sethanGkaLo
asaikkavae mutiyaathae-2

karththar en sagaayar-3
naan payappataen-2-(2)

karththar en viLakkai eriya seiveer
naan erinhthu koNtiruppaen
naan malaiyin maeluLLa pattaNamaaka
erinthu pirakaasippaen-2

yaar enna sonnaalum
yaar ennai thatuththaalum
yaar ennai pakaiththaalum
Asaikkavae mutiyaathu-2

karththar en sagaayar-3
naan payappataen-2-(2)

karththar enakkaay yaavaiyum
Seithu mutiththituvaarae
naan munnaeRi selvaen kempeeramaakavae
yesuvin naamaththilae-2

thataikaLo thaamathamo
kashtamo nashdamo
kaNNeero kaayangaLo
asaikkavae mutiyaathu-2

karththar en sakaayar-3
naan payappataen-2-(2)-naan bayappadum

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo