என்ன நிரப்புங்கப்பா – Ennai Nirappungappunga song Lyrics

Deal Score+9
Deal Score+9

என்ன நிரப்புங்கப்பா – Ennai Nirappungappunga song Lyrics

Ennai NIRAPPIDUNGA song lyrics

என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க வல்லமையாலே
என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க அக்கினியாலே

நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க
ஆவியினாலே நிரப்பிடுங்க
நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க
வல்லமையாலே நிரப்பிடுங்க

நிழலை தொடுவோர் சுகத்தை பெறணும்
கச்சயை தொடுவோர் அற்புதம் பெறணும்
பேதுரு போல் என்ன நிரப்பிடுங்க
பவுலை போல் பயன் படுத்திடுங்க – நிரப்பிடுங்க

காலியான பாத்திரமாக வாழ்ந்த வாழ்க்கை
முடிவுக்கு வரணும் – நான்
மூழ்கணுமே நான் மூழ்கணுமே
ஆவியின் நதியிலே மூழ்கணுமே

நிரம்பணுமே நான் நிரம்பணுமே
பரிசுத்த ஆவியால் நிரம்பணுமே

தெருவெல்லாம் உம் அக்கினி நதியை
என்னை கொண்டு பாய்ந்திட செய்யும் – என்
செய்திடுங்க ஐயா செய்திடுங்க
நதியாய் பாய்ந்திட செய்திடுங்க – நிரப்பிடுங்க

என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க வல்லமையாலே
என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க அக்கினியாலே

நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க
ஆவியினாலே நிரப்பிடுங்க
நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க
வல்லமையாலே நிரப்பிடுங்க

Ennai Nirappungappunga song Lyrics in English 

Enna nirappungappaa unga vallamaiyaalae
Enna nirappungappaa unga akniyaalae

nirappidunga enna nirappidunga
aaviyinaalae nirappidunga
nirappidunga enna nirappidunga
um vallamaiyaalae nirappidunga

nilalai thoduvor sukaththai peranum
kachchayai thoduvor arputham peranum
paethuru pol enna nirappidunga
pavulai pol payanpaduththidunga

kaaliyaana paaththiramaaka vaalntha vaalkkai
mutivukku varanum
moolkanumae naan moolkanumae
aaviyin nathiyilae moolkanumae
nirampanumae naan nirampanumae
parisuththa aaviyaal nirampanumae

theruvellaam um akkini nathiyai
ennai konndu paaynthida seyyum
seythidunga aiyyaa seythidunga
nathiyaay paaynthida seythidunga

நீ கொப்பேர் மரத்தால் உனக்கு ஒரு பேழையை உண்டாக்கு; அந்தப் பேழையிலே அறைகளை உண்டுபண்ணி, அதை உள்ளும் புறம்புமாக கீல்பூசு.
ஆதியாகமம் | Genesis: 6:14

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo