தகுவது தோனாது ஏற்கின்றவர்

Deal Score+1
Deal Score+1

Thaguvadhu Thoanaadhu Yearkindavar – தகுவது தோனாது ஏற்கின்றவர்

தகுவது தோனாது ஏற்கின்றவர்
வல்லது எதுவென்று நாடாதவர்

வாடிப்போனோரை நாடி தான்சென்று
மூடிச்சிறகினில் காப்பவர்

அல்லேலு அல்லேலூயா -2

என் நிறம் மாறவே
தன் தரம் தாழ்த்தினார்
என் சிரம் தாழ்த்தி பாடுவேன் அல்லேலூயா

பல் கால் யாக்கையில்
என் கால் தவறியும்
ஒரு கால் விலகாது
மால்வரை சுமந்தார் -2

வழி தொலை கொடுத்தாய்
உழிதனை இழந்தாய் என
பழி சொல்லும் மாந்தர் முன்
செழி என ததும்பிடும் எந்தை

Thaguvadhu Thonaadhu yerkindravar
Vallathu ethuvendru nadaathavar
Vadipponorai naadi thaan sendru
Moodi siraginil kappavar

Alleloo hallelujah aaa ..Aaa..Aaa.-2
En niram maarave tham tharam thazhththinaar
En siram thaazhththi paaduven hallelujah

Palkaal yaakkayil en kaal thavariyum
Orukkal vilakaathu maalvarai sumanthaar-2
Vazhi tholai koduththaay
Ulithanai izhanthaay ena
Pazhi sollum manthar mun
Sezhi ena thathumbidum enthai

Yegaathavar

PA NI SA RI MA PA…
RI GA GA RI MA GA RI…
Thaguvathu thonaathu yerkindravar
Vallathu ethuvendru nadaathavar
Vadipponorai naadi thaan sendru
Moodi siraginil kappavar

Alleloo hallelujah aaa ..Aaa..Aaa.-2
En niram maarave tham tharam thazhththinaar
En siram thaazhththi paaduven hallelujah

https://www.youtube.com/watch?v=xQEmRggQ2-E&feature=emb_err_watch_on_yt
The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo