உம்மை போல நல்ல தேவன் – UMMAI POLA NALLA DEVAN Song Lyrics

Deal Score+2
Deal Score+2

உம்மை போல நல்ல தேவன் – UMMAI POLA NALLA DEVAN Song Lyrics

உம்மை போல நல்ல தேவன் யாரும் இல்லையே
உம்மை போல வல்ல தேவன் யாரும் இல்லையே (2)

உம்மை போல என்னை காத்திட
உம்மை போல என்னை தாங்கிட
உம்மை போல என்னை தேற்றிட
யாரும் இல்லையே – இயேசைய்யா -2

உம்மை நான் போற்றுகிறேன்
போற்றுகிறேன்…(3) -என் தெய்வமே

உம்மை நான் போற்றுகிறேன்…
வாழ்த்துகிறேன்…வணங்குகிறேன்…
என் தெய்வமே….என் ஏசுவே…என் தெய்வமே
என் தெய்வமே (2)

UMMAI POLA NALLA DEVAN Song Lyrics in english

UMMAI POLA NALLA DEVAN YAARUM ILLAYE
UMMAI POLA VALLA DEVAN YAARUM ILLAYE

UMMAI POLA ENNAI KAATHIDA
UMMAI POLA ENNAI THAANGIDA
UMMAI POLA ENNA THETTRIDA YAARUM ILLAYE
YESSAIYA YAARUM ILLAYE

UMMAI NAAN POTTRUKIREN
POTTRUKIREN – EN DEIVAME

UMMAI NAAN POTTRUKIREN VAAZHTHUKIREN VANANGUKIREN
EN DEIVAME EN YESUVE EN DEIVAME
EN DEIVAME

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .

Tags:

Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo