அனைவரையும் நெகிழவைத்த பாடல்! || பூரண அழகுள்ளவரே என் இயேசுவே!!! || TAMIL CHRISTIAN SONG HOLY LAND TV

Deal Score0
Deal Score0

அனைவரையும் நெகிழவைத்த பாடல்! || பூரண அழகுள்ளவரே என் இயேசுவே!!! || TAMIL CHRISTIAN SONG HOLY LAND TV

#பூரண அழகுள்ளவரே#holylandtv #tamilchristainmessage #tamilchristiansongs
#johnsamjoyson #prreegangomez
Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UC3lzI5dOJIWQ5dl-1cHgylA/join

​Dear Friends Please watch Your Mobile app @ anywhere*https://play.google.com/store/apps/de…

©HLTV
#HolyLandTV
+919444773063

அன்புடையீர் வணக்கம்…
நமது ஹோலி லேண்ட் டிவி,

24 மணி நேர ஜெப உதவி & விபரங்களுக்கு

Dear Viewers & Friends :

Our Holyland Tv 24 hours Prayer HelpLine & Enquiries

Our Address:

In Kanyakumari
Bro.Z.Jose, Themanoor, Thiruvattar post, Kk Dist, Tamilnadu,629177.

In Chennai _
Bro.Z.Jose, C/O J.George, No.60, Thiruooraga Perumal Nagar, Joseph Street, Kundrathur, Chennai. 600 069

In Kerala:
Bro.Z.Jose, Kirubasanam Church of Christ, Kattakada, Kerala, 625572.
Ph.094 44 77 30 63, 094 44 89 30 63.

Dear Friends… If any One Intrested to Donate as Offering for Our Holylandtv Christian Live Channel
Gpay: 9444773063
Thanking you all

Bro. Z. Jose,
Kirubasanam Church of Christ,
Aalu vilai, Karukkankuzhi, Thickanamcode, Kanyakumari District, TamilNadu. 629804. Contact. 9444773063.

***************************** LIKE | SHARE | SUBSCRIBE *****************************

Connect with Holy Land TV:
LIVE TV: https://holylandtv.in
Mail-id: holylandtv.klm@gmail.com
Facebook Page: https://www.facebook.com/HolyLandTV.in
Twitter Page: https://twitter.com/HolyLandTV_in
Instagram Page: https://www.instagram.com/HolyLandTV.in
SMM: https://www.lezdotechmed.com
Holy Land TV is a non-profit, non-denominational Christian digital media channel run by Jose Z who is a Media Enthusiast, Church Worker, and a Bible Teacher. He is also a General Secretary of the Democratic Christian Council. As we go further, we strive to see the development of the minority people towards building peace within the community and people groups, being a voice to the voiceless. To reach or enter the unreached places of Tamil Nadu with utmost priority and in India building the younger generations for the glorious Kingdom by drawing out the inborn talents and gifts of both Kids and youths in nation-building.

Holy Land TV broadcasts its content mainly in Tamil & Malayalam language. We offer High-quality Live streaming Solutions to the general public that includes Wedding Live Stream, Funeral Live Stream, Institutional Program Live Stream, etc. We are well equipped with the latest technology-enabled network and devices to stream your favorite content.

Programs are being invited from Roman Catholic (R.C.), Church of South India (C.S.I.), LMS, Lutheran, Salvation Army, Seventh-day Adventist, All Pentecostal Churches, Schools, Colleges, and all other Educational Institutions, Social Events, and Entertainment Programs. We are also inviting Live programs to be broadcast in our channel that includes Church Festivals, Convention Meetings, Prayer Meetings, Pastor’s Messages, and Funeral Functions. We can also telecast Church Advertisements, Institution Advertisements, and Commercial Advertisements.

#HolyLandTV #TamilChristian#HolyLandTVMalayalam
#tamilchristianworship #tamilchristiansongs #tamilchristainmessage #tamilchristianworshipsongs#Prbenz#PrJohnsamJoyson #PrReeganGomez #PrSahayaraj #PrSamSathiaMony #BroZJose

Paid Prime Membership on Primevideo.com


Tamil Christian songs lyrics

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Holy Land TV
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo