குருவபிஷேகஞ்செய்த கொள்கை – Guruvabisheham Seitha Kolgai

Deal Score0
Deal Score0

குருவபிஷேகஞ்செய்த கொள்கை – Guruvabisheham Seitha Kolgai

பல்லவி

குருவபிஷேகஞ்செய்த கொள்கை நயந்தெங்கள்
கூட்டங் கண்பாருஞ் ஸ்வாமி.

அனுபல்லவி

வரமருளும் மேலாம் வானவர் குழாஞ் சூழ
வருபவனே, க்ருபை தருபவனே, வேத
வாசக முறைவரு தாசனை நாடியே

சரணங்கள்

1.திருச்சபையாம் மந்தை மேய்க்க, காணாத -ஆட்டை
ஜீவ நீரோடையிற் சாய்க்க,
உருக்கமுடனே துயர் போக்க, – நொண்டியாட்டை
ஒக்கலித் தனினமாக்க,
‘தருக்குடன் புரியாமற் தாழ்மையுறவே ஞானந்
தங்கிய ஆவி வரந் தினமே பெயும்
இங்கித வேதப்ர சங்கவுரை செயும்

2.அருவி மிகுதியெனச் சாற்றி,-சீஷர் தெரிந்து
ஆவியை யவர்மே லூற்றி,
வருவேனும் முடனெனத் தேற்றி,-வரமளித்த
வண்ணமித் தாசனை யாற்றி,
மருவும் லோகம், பிசாசு, மாமிசம் ஆனாமல்,
வானவனே, குரு வானவனே, பர
ஞான மனோகரனே, நிமலா, இந்தக்

3. புத்தி, பொறுமை,தயை சூடி,-ஜெப தியானம்
பூண்ட சுகிர்த குண நாடி,
உத்தமா வதாரனென நீடி,-மதித்தெங்கெங்கும்
உசிதமா யெவருங் கொண்டாடி,
உத்தம மனைமக்கள் உதவி யூழியஞ்செய்ய
உயிருட லொளி கதிர் எனுமியலாய் நிதம்
நய மிகு சபைதனில் வரு முயர் சிரமெனக்

Guruvabisheham Seitha Kolgai song lyrics in english

Guruvabisheham Seitha Kolgai Nayanthengal
Koottam Kaanbaarum Swami

Varamarakum Mealam Vaanvar Soozhanj Soozha
Varubavanae Kirubai Tharubavanae Vedha
Vaasaga Muraivaru Thasaani Naadiyae

1.Thirusabaiyaam Manthai Meikka Kaanatha Aattai
Jeeva Neerodaiyir Saaikka
Urukkamudanae Thuyar Pokka Nondiyattai
Okkali Thanimakka
Tharukkudan Puriyamar Thazhmauyurave Gnanam
Thangiyae Aavi Varam Thinamae Peiyum
Ingitha Vedha Pirasangavurai Seyum

2.Aruvi Miguthiena Sattri Sheeshar Therinthu
Aavuyai Yavarmealum Oottri
Varuveanum Mudanenai Theattri Varamalitha
Vannamith Thasanai Yaatti
Maruvum Logam Pisasu Maamisam Aanamal
Vaanavanae Guru Vananvanae Para
Gnana Manokarane Nimala Intha

3.Puththi Porumai Thayai Soodi Jeba thiyanam
Poonda Sugirtha Guna Naadi
Uththama Vathararen Needi Mathithenengum
Uthisama Yavarum Kondadi
Uththam Manaimakkal Uthavi oozhiyam seiya
Uyiruda Loli Kathir Enumiyalaai Nitham
Naya Migu Sabaithanil Varu Muyar Siramenakku

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
TamilChristians
      christian Medias
      Logo