பந்திவிட்டெழுந்தார் பரம என் ராஜா – Panthi Vittelunthaar Parama en Raja

Deal Score+1
Deal Score+1

பந்திவிட்டெழுந்தார் பரம என் ராஜா – Panthi Vittelunthaar Parama en Raja

 

பந்திவிட்டெழுந்தார் பரம என் ராஜா

அனுபல்லவி

பன்னிரு சீடருக்கும் பணிவிடை செய்ய வென்று

1. வஸ்திரம் கழற்றி மறு சேலையை எடுத்து
அரையிலே கட்டிக்கொண்டு அவர் செய்த செய்கைகளை – பந்தி

2. பாத்திரத்தில் தண்ணீர் மொண்டு சீஷரண்டை வந்து
சீஷருட கால்களையும் சீக்கிரம் கழுவினாரே – பந்தி

3. கட்டியிருந்த தமது சேலையால் துடைத்தார்
கடந்த பேதுருவையும் கழுவவும் நின்றார் – பந்தி

4. நானுன்னை கழுவாவிட்டால் அருமைப் பேதுருவே
என்னிடத்தில் பங்குமில்லை என்றுனக்குச் சொல்லுகிறேன் – பந்தி

5. மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களிலொருவன்
என்னைக் காட்டி கொடுப்பானென்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் – பந்தி

6. பன்னிரு சீடர்களும் நானோ நானோ வென்றார்
காட்டிக்கொடுக்கும் யூதாசும் நானோ ரபி என்றான் – பந்தி

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo