மகிழ்வோம் இயேசுவில் மகிழ்வோம் பரன் – Magilvom Yesuvil Magilvom Paran

Deal Score+1
Deal Score+1

மகிழ்வோம் இயேசுவில் மகிழ்வோம் பரன் – Magilvom Yesuvil Magilvom Paran

மகிழ்வோம் இயேசுவில் மகிழ்வோம் பரன்
மகிமை யுற்றுமே மகிழ்வோம்

அனுபல்லவி

மகிழ்வோம், மகிழ்வோம், மகிழ்வோம், மகிமையில் மகிழ – மகிழ்

சரணங்கள்

1. வானில் யாவரும் மகிழ – இயேசு
வாருமே என்றுமே பகர
மாறுவோர்க்கொரு சிகரம் – மன
தாரத் தற்பனதருள
மகிமை, கனமும், மகிமையில் மிகவும் மகிழ – மகிழ்

2. சுத்த ஜீவனுடைய – தேவ
புத்திரர் துலங்கிடவே
சர்வ சிருஷ்டிகளுடைய – மகா
கர்மங்கள் அகன்றகல
மகிழும் தினமும், மகிபரின் தினமும் வரவே – மகிழ்

3. அடிமையானவர் கூடி – பரன்
அளித்த பொன் முடி சூடி
ஆயிரமாண்டுகளாகக் கடன்
மாறியே அரசாள்
மயிலும், குயிலும் ஆடும் புலியுடன் வாழ – மகிழ்

4. வானம் பூமியுமகல – நவ
வானம் பூவுமே நிகழ
சாபம் பாவமும் சகல – கடும்
ரோக மோடியே விலக
சுகமும், ஜெபமும், சகலரும் சகித்து மகிழ – மகிழ்

5. பொன்னால் வீதிகளுடைய – அரும்
சொல்லால் உரைப்பதற்கரிய
மின்னும் வச்சிர வொளியே – நரர்
கண்டு களித்திடு மகலே
கண்ணீர் கவலையும் நண்ணா நகரில் மகிழ – மகிழ்

6. பளிங்கு போல் ஜீவ நதியே – இரு
கரையும் ஜீவனின் மரமே
பசியும் தாகமுமில்லையே – அங்கு
புசிக்க ஜீவனின் கனியே
புசிப்போம், ருசிப்போம் இயேசுவில் நித்தியம் மகிழ – மகிழ்

7. சுத்த ஆவியும் சுதனும் – செய்த
மீட்பின் செயலைப் பரனும்
மற்றும் தூதர் கணமும் அங்கு
உற்று உள்ளம் மகிழ
போற்றிப் புகழ்வோம், தூதர் செயலில் மகிழ – மகிழ்

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo