மாட்சி மிகும் மோட்ச நகர் மகிமை – Maatchi Migum Motcha Nagar Magimai

Deal Score+2
Deal Score+2
 1. 1. மாட்சி மிகும் மோட்ச நகர் மகிமை என் சொல்வேன் – அந்த
  மங்களம் சேர் மாளிகைக்குள் என்று சேருவேன்

  2. பட்டணத்து வீதியெல்லாம் சுத்தப் பொன்னாமே – அங்கு
  பாடுவோரும் ஆடுவோரும் கோடாக் கோடியே

  3. முத்து மயமாயிலங்கும் பட்டணமது நமது
  முன்னோரெல்லாம் போயிருக்கும் பட்டணமது

  4. ஜீவநதி பாயுகின்ற பட்டணமது – நிதம்
  சித்திரமுடனிலங்கும் பட்டணமது

  5. நாமெல்லோரும் நாடுகின்ற பட்டணமது – நமது
  நாதரேசு வீற்றிருக்கும் பட்டணமது

  6. சாவு துக்கமேயில்லாத பட்டணமது – நிதம்
  சங்கீதமுடனிலங்கும் பட்டணமது

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   christian Medias
   Logo