மோட்சம் என்பதோர் அழகிடம் – Motcham Enbathor alagidam

Deal Score+1
Deal Score+1

மோட்சம் என்பதோர் அழகிடம் – Motcham Enbathor alagidam

மோட்சம் என்பதோர் அழகிடம்
இயேசு அன்பர் தங்குமிடம்
பாவம் இல்லை, அங்கு சாபமில்லை
அங்கு பசியுமில்லை, அங்கு பஞ்சமில்லை

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo