ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా || Heart Touching Christian Song|| Sis Blessie Wesly

Deal Score0
Deal Score0

ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా || Heart Touching Christian Song|| Sis Blessie Wesly

Watch this latest song of Dr John Wesly:

Watch this heart touching worship song by Sis Blessie Wesly in Gospel Explosion at Razole and be blessed.
For more info: www.johnwesly.com
Call us: 9000333555, 9618111888, 9000333777
Watch other Inspirational songs from Dr John Wesly:
1. భేదం ఏమి లేదు- https://youtu.be/PMHse3q5iNE
2. నశియించెడి లోకంలో- https://youtu.be/sUi4goq6Ixc
3. సుందరమైన దేహాలెన్నో- https://youtu.be/nXg3Is5W2wg
4. గమ్యం చేరాలని- https://youtu.be/9qegZD84aCw
5. ఎందరికో స్ఫూర్తిని- https://youtu.be/i6fESMiUuV0
6. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహబంధం- https://youtu.be/k5IPOs9gkvk
7. లేవనెత్తు శుద్ధాత్ముడా- https://youtu.be/Nax_LCcqTZo
8. తలవంచకు నేస్తమా- https://youtu.be/brDOddvmz8U
9. ప్రకటింతును- https://youtu.be/Gj98hSotpMI
10. ప్రేమలేని లోకమా- https://youtu.be/w0InXwbUBW8
11. దుర్దినములు రాకముందే- https://youtu.be/cMri9HueYLQ
12. సజీవ సాక్షులుగా- https://youtu.be/tENwWxJYmto
13. ఇంతలోనే కనబడి – https://youtu.be/runhF-rZgFI

Paid Prime Membership on Primevideo.com


Telugu Christian songs lyrics

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
John Wesly Ministries
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo