జయగీతం పాడేధం | Latest Telugu Christmas Songs 2022 | Rajendra Siva

Deal Score0
Deal Score0

జయగీతం పాడేధం | Latest Telugu Christmas Songs 2022 | Rajendra Siva

#christmas2022 #teluguchristmassongs #newchristmassongs

Lyrics & Tune :: Rajendra Siva
Sung :: Karishma
Music :: Prasanth
Mixing :: Wilson
Video & Editing :: Sandeep

Lyrics ::

పల్లవి:: సర్వొనతమైన స్థలములలోన నికే నికే మహిమ
ఆయనకు ఇస్ట్టులైన వారికి భూమి మీద సమాధానము…
కలుగును గాక అని దుతలే పోగడి పాడిరి రారాజుకు జయ స్తోత్రమని కీర్తించి పాడిరి
ఆ ప:: పాడేధం పాడేధం జయ గీతం పాడేధం
వేడేధం వేడేధం రక్షకుడు యేసాని

(1) పరమాత్ముడే పసిబలుడై ధరణిలో జన్మించెనే
గొర్రెల కాపరులు పవనుడేసుని దర్శ్చింపగా వొచ్చేనే(2)
లోక రక్షకుడే ధినుడై దిగివోచ్చేనని
ఆహా మాకెంతో దన్యమని తరించి పోయిరి
ఆనందమే సంతోషమే జగమంత నిండేనే
(పాడేధం)

(2) లోకాన్ని ఏలే రాజులరారాజు మనకై వొచ్చేనని
మహారాజు దర్శింప ఆ తుర్పు జ్ఞానులు తార జడలో వొచ్చేనే !!2!!
పాపవిమోచకుడే రక్షింప వోచ్చేనని
ఆహా మాకెంతో భగ్యమని ఉల్లసించి పోయిరి
ఆర్బాటమే సంబరమే జగమంత చేసెనే (పాడేధం)

Paid Prime Membership on Primevideo.com


Telugu Christian songs lyrics

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Rajendra siva Borra
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo