அந்தோ கல்வாரியில் அருமை – Antho kalvariyil arumai lyrics

Deal Score+4
Deal Score+4

மகிமை மாட்சிமை மறந்திழந்தோராய்
கொடுமைக்குருசைத் தெரிந்தெடுத்தாரே_2
மாய லோகத்தோடழியாது யான்
தூய கல்வாரியின் அன்பை அண்டிடவே-2
அந்தோ! கல்வாரியில் அருமை இரட்சகரே
சிறுமை அடைந்தே தொங்குகினார்-2
அழகுமில்லை சௌந்தரியமில்லை
அந்தக் கேடுற்றார் எந்தனை மீட்க-2
பல நிந்தைகள் சுமந்தாலுமே
பதினாயிரம் பேரிலும் சிறந்தவரே–2
அந்தோ! கல்வாரியில் அருமை இரட்சகரே
சிறுமை அடைந்தே தொங்குகிறார்-2
முளின் முடியும் செவ்வங்கி அணிந்தும்
கால் கரங்கள் ஆணிகள் பாய்ந்தும்-2
குருதி வடிந்தவர் தொங்கினார்
வருந்தி மடிவோரையும் மீட்டிடவே-2
அந்தோ! கல்வாரியில் அருமை இரட்சகரே
சிறுமை அடைந்தே தொங்குகிறார்-2
அதிசயம் இது இயேசுவின் நாமம்
அதினும் இன்பம் அன்பரின் தியானம்
அதை எண்ணியே நிதம் வாழ்வேன்
அவர் பாதையே நான் தொடர்ந்தேகிடவே
அந்தோ! கல்வாரியில் அருமை இரட்சகரே
சிறுமை அடைந்தே தொங்குகிறார்-2
சிலுவைக் காட்சியை கண்டு முன்னேறி
சேவையே புரிவேன் ஜீவனும் வைத்தே
என்னைச் சேர்ந்திட வருவே னென்றார்
என்றும் உண்மையுடன் நம்பி வாழ்ந்திடுவேன்
அந்தோ! கல்வாரியில் அருமை இரட்சகரே
சிறுமை அடைந்தே தொங்குகிறார்-2

Magimai Maatchimai Marandhilandhoraai
Kodumai Kurusai Therindhedutharae
Maaya Logathodaliyaadhu Yaan
Thooya Kalvariyin Anbai Andidavae
Antho Kalvariyil Arumai Ratchagarae
Sirumai Adaindhae Thonginaar
Azhagumillai Soundaryam illai
Andhakeduttraar Endhanai Meetkka
Pala Nindhaigal Sumandhaalumae
Padhinaayiram Perilum Sirandhavarae – Antho
Antho Kalvariyil Arumai Ratchagarae
Sirumai Adaindhae Thonginaar
Mullin Mudiyum Sevvangi Anindhum
Kaal Karangal Aanigal Paaindhum
Kuruthi Vadindhavar Thonginaar
Varunthi Madivoraiyum Meettidavae – Antho
Antho Kalvariyil Arumai Ratchagarae
Sirumai Adaindhae Thonginaar
Adisayam Idhu Yesuvin Thiyagam
Athilum Inbam Anbarin Thiyanam
Adhai Enniyae Nidham Vaazhuvaen
Avar Paadhaiyai Naan Thodarndhegidavae – Antho
Antho Kalvariyil Arumai Ratchagarae
Sirumai Adaindhae Thonginaar
Siluvai Kaatchiyai Kandu Munneeri
Sevaiyae Purivaen Jeevanum Vaiththae
Ennaich Cherthida Varuvaen
Endrum Unmaiyudan Nambi Vaazhndhiduvaen – Antho
Antho Kalvariyil Arumai Ratchagarae
Sirumai Adaindhae Thonginaar

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
christianmedias
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo