காலங்கள் மாறினாலும் – Kaalangal Maarinaalum Sarva Vallamai Song lyrics

Deal Score0
Deal Score0

காலங்கள் மாறினாலும் – Kaalangal Maarinaalum Sarva Vallamai Song lyrics

காலங்கள் மாறினாலும்
சூழ்நிலைகள் மாறினாலும்
ஒருபோதும் மாறாதவர் நீரல்லோ
பூமி நிலை மாறினாலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்தாலும்
என்னை விட்டு விலகாதவர் நீரல்லோ-2

உயிரானவரே உறவானவரே
உயிரே உறவே உம்மை ஆராதிப்பேன்
சர்வ வல்லமை உள்ளவரே
மகிமை மேல் மகிமை உடையவரே
எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி
இதயங்கள் திறந்து ஆராதிப்பேன்-2

வானோரும் பூலோகத்தோரும்
பணிந்து போற்றும் தெய்வம் நீரே
உந்தன் மகத்துவத்திற்கு
எல்லை இல்லையே
சேனைகளின் கர்த்தரும் நீரே
பரலோகத்தின் இராஜன் நீரே
என்னோடு என்றும் இருக்கும் தகப்பன் நீரே-2

உயிரானவரே உறவானவரே
உயிரே உறவே உம்மை ஆராதிப்பேன்
சர்வ வல்லமை உள்ளவரே
மகிமை மேல் மகிமை உடையவரே
எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி
இதயங்கள் திறந்து ஆராதிப்பேன்-4

உயிரானவரே உறவானவரே
உயிரே உறவே உம்மை ஆராதிப்பேன்

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo