நள்ளிரவு நேரம் பெத்லகேம் ஓரம் -Nalliravu Nearam Bethlaham Ooram

Deal Score+1
Deal Score+1

பாடல் 17

நள்ளிரவு நேரம் பெத்லகேம் ஓரம்
பாலன் இயேசு இன்று பிறந்தார்
நடுக் குளிர் காலம் பனிவிழும் நேரம்
பரமன் இயேசு இன்று பிறந்தார்

Happy Christmas பாடு பாடு
Merry Christmas பாடு பாடு

1.கவிதைகள் மலர்ந்ததேனோ
இராகங்கள் பிறந்ததேனோ
தாளங்கள் உதித்ததேனோ
பாலன் இயேசுவையே போற்றவோ

2.மேகங்கள் பொழிவதேனோ – விண்
மீன்களின் சிமிட்டல் ஏனோ
நிலவின் சிரிப்பும் ஏனோ
பாலன் இயேசு வந்ததாலே

3.வானகம் துறந்ததேனோ
வையகம் வந்ததேனோ
தாழ்மையின் கோலம் ஏனோ
என் மேல் வைத்த அன்பு தானோ

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
World Tamil Christian The Book of Song collections
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo