அதிகாலையிலுமைத் தேடுவேன் – Athikaalaiyil Ummai Theaduvean

அதிகாலையிலுமைத் தேடுவேன் - Athikaalaiyil Ummai Theaduvean பல்லவி அதிகாலையிலுமைத் தேடுவேன் முழு மனதாலே;-தேவாசீர் வாதம் பெற நாடுவேன் ஜெப தபத்தாலே. ...

Anbu anbu En yesuvin – அன்பு அன்பு என் இயேசுவின்

Anbu anbu En yesuvin - அன்பு அன்பு என் இயேசுவின் Lyrics: அன்பு அன்புஎன் இயேசுவின் அன்புகடலின் மணலைப் போல கணக்கில்லா அன்பு ஆராதனை ஆராதனைஉம் அன்புக்கே ...

Anega adaikkalaan kuruvi – அநேக அடைக்கலான் குருவி

Anega adaikkalaan kuruvi - அநேக அடைக்கலான் குருவி அநேக அடைக்கலான் குருவிகளைப் பார்க்கிலும்நீயும் நானும் ரொம்ப ரொம்ப worthy(2)கொட மொளகா மூக்கிருக்கா ...

Appa Appa Yesu Appa – அப்பா அப்பா இயேசு அப்பா

Appa Appa Yesu Appa - அப்பா அப்பா இயேசு அப்பா அப்பா அப்பா இயேசு அப்பா எப்போதுமே உமக்கு ஸ்தோத்திரமப்பா 1. தப்பா தப்பா நான் நடந்தேனப்பா தப்பாமல் ...

அர்ச்சனை மலராக – Archanai Malaraga Aalayathil lyrics

அர்ச்சனை மலராக - Archanai Malaraga Aalayathil lyrics அர்ச்சனை மலராக ஆலயத்தில் வருகிறோம்ஆனந்தமாய் புகழ் கீதம் என்றும் படுவோம்-2அர்ப்பணித்து வாழ்ந்திட ...

Adaikalam Unakkundu – அடைக்கலம்  உனக்குண்டு 

Adaikalam Unakkundu - அடைக்கலம்  உனக்குண்டு  அடைக்கலம்  உனக்குண்டு ஆபத்து நாளிலே சுகமுண்டு கலங்காதே ...

அலைகளில் ஒளிசிதறி – Alaihallil ollisithari

அலைகளில் ஒளிசிதறி - Alaihallil ollisithari அலைகளில் ஒளிசிதறி அருகில் வருமென் இயேசுவேசொல்வழி மொழிசிதறி கிருபைகள் பொழியும் இயேசுவேஅருளணுமே திருவரம், ...

Aruginilae (Cover Version) – Stephen J Renswick

Aruginilae (Cover Version) - Stephen J Renswick அருகினிலே உமது அருகினிலே உம் அன்பை நாடி ஓடி வந்தேன் அருகினிலே உமது அருகினிலே உம்மோடு கூட நான் ...

Alavilla Aaseeral Nirainthavale – அளவில்லா ஆசீரால் நிறைந்தவளே

Alavilla Aaseeral Nirainthavale - அளவில்லா ஆசீரால் நிறைந்தவளே அளவில்லா ஆசீரால் நிறைந்தவளேஆண்டவரின் தாயானவளேதாழ்ச்சியுடன் உம்முன் ...

Alleluya Namathanda Varai – அல்லேலூயா நமதாண்டவரை

Alleluya Namathanda Varai - அல்லேலூயா நமதாண்டவரை அல்லேலூயா நமதாண்டவரைஅவர் ஆலயத்தில் தொழுவோம்அவருடைய கிரியையானஆகாய விரிவை பார்த்து 1. மாட்சியான வல்ல ...

christian Medias
Logo