துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி – THUDIPPOM HALLELUJAH PADI Tamil christian song lyrics

Deal Score+2
Deal Score+2

துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி – THUDIPPOM HALLELUJAH PADI Tamil christian song lyrics

துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி
மகிழ்வோம் மகிபனைப் போற்றி (2)
மகிமை தேவ மகிமை
தேவ தேவனுக்கே மகிமை – அல்லேலூயா (2)

1. தேவன் நம்மை வந்தடையச் செய்தார்
தம்மை என்றும் அதற்காகத் தந்தார் (2)
அற்புதங்கள் செய்யும் சர்வ வல்ல தேவன்
அடைக்கலம் கொடுத்திடுவார் (2) – துதிப்போம்

2.தேவன் எந்தன் அடைக்கலமாமே
ஒரு போதும் பொல்லாப்பு வராதே (2)
சர்வ வல்ல தேவன் தாபரமாய் நின்றே
விடுவித்துக் காத்திடுவார் (2)– துதிப்போம்

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .

Tags:

Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo