இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா – Yesuvukku Nandri Sonnaayaa

Deal Score+3
Deal Score+3

இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா – Yesuvukku Nandri Sonnaayaa

இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா – 2
இரவும் பகலும் காத்துவரும்
இனிய தேவன் இயேசு தானே
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா
யா… யா… யா….
இரவும் பகலும் காத்துவரும்
இனிய தேவன் இயேசு தானே
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா

இயேசப்பா இயேசப்பா
நன்றி நன்றி இயேசப்பா
கோடி கோடி நன்றி தானப்பா (2)

இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா – 2
டாடி மம்மி தந்ததற்கு
தங்க வீடு தந்ததற்கு
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா
யா… யா… யா….
டாடி மம்மி தந்ததற்கு
தங்க வீடு தந்ததற்கு
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா

இயேசப்பா இயேசப்பா
நன்றி நன்றி இயேசப்பா
கோடி கோடி நன்றி தானப்பா (2)

இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா – 2
உண்ண உணவு தந்ததற்கு
உடுத்த உடை தந்ததற்கு
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா
யா… யா… யா….

உண்ண உணவு தந்ததற்கு
உடுத்த உடை தந்ததற்கு
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா

இயேசப்பா இயேசப்பா
நன்றி நன்றி இயேசப்பா
கோடி கோடி நன்றி தானப்பா (2)

இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா -2
நல்ல சுகம் தந்ததற்கு
நல்ல படிப்பு தந்ததற்கு
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா
யா… யா… யா….
நல்ல சுகம் தந்ததற்கு
நல்ல படிப்பு தந்ததற்கு
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா

இயேசப்பா இயேசப்பா
நன்றி நன்றி இயேசப்பா
கோடி கோடி நன்றி தானப்பா (2)

தாங்க் யூ தாங்க் யூ தாங்க் யூ
தாங்க் யூ ஜீஸஸ்
லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ
லவ் யூ ஜீஸஸ் (2)

Yesuvukku Nandri Sonnaayaa song lyrics in English

Yaesuvukku Nandri Sonnaayaa – 2
Iravum Pagalum Kaathuvarum
Iniya Dhaevan Yaesu Thaanae
Yaesuvukku Nandri Sonnaaya
Yaa…Yaa…Yaa…

Iravum Pagalum Kaathuvarum
Iniya Dhaevan Yaesu Thaanae
Yaesuvukku Nandri Sonnaayaa

Yaesappaa Yaesappaa
Nandri Nandri Yaesappaa
Koadi Koadi Nandri Thaanappaa (2)

Yaesuvukku Nandri Sonnaayaa – 2
Daddy Mummy Thandhadharkku
Thanga Veedu Thandhadharkku
Yaesuvukku Nandri Sonnaayaa
Yaa…Yaa…Yaa…
Daddy Mummy Thandhadharkku
Thanga Veedu Thandhadharkku
Yaesuvukku Nandri Sonnaayaa

Yaesappaa Yaesappaa
Nandri Nandri Yaesappaa
Koadi Koadi Nandri Thaanappaa (2)

Yaesuvukku Nandri Sonnaayaa – 2
Unna Unavu Thandhadharkku
Udutha Udai Thandhadharkku
Yaesuvukku Nandri Sonnaayaa
Yaa…Yaa…Yaa…

Unna Unavu Thandhadharkku
Udutha Udai Thandhadharkku
Yaesuvukku Nandri Sonnaayaa

Yaesappaa Yaesappaa
Nandri Nandri Yaesappaa
Koadi Koadi Nandri Thaanappaa (2)

Yaesuvukku Nandri Sonnaayaa – 2
Nalla Sugam Thandhadharkku
Nalla Padippu Thandhadharkku
Yaesuvukku Nandri Sonnaayaa
Yaa…Yaa…Yaa…
Nalla Sugam Thandhadharkku
Nalla Padippu Thandhadharkku
Yaesuvukku Nandri Sonnaayaa

Yaesappaa Yaesappaa
Nandri Nandri Yaesappaa
Koadi Koadi Nandri Thaanappaa (2)

Thank you Thank you Thank you
Thank you Jesus
Love you Love you Love you
Love you Jesus (2)

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo