பரலோக நாடெந்தன் இன்ப – Paraloga Naadenthan Inba

Deal Score0
Deal Score0

பரலோக நாடெந்தன் இன்ப – Paraloga Naadenthan Inba

பல்லவி

பரலோக நாடெந்தன் இன்ப நாடாமெனக்கு
என்று நான் கண்டு களிப்பேனோ?

அனுபல்லவி

ஆ மகிமையே! ஆ பேரின்பமே!
என்று நான் கண்டானந்திப்பேனோ – பரலோக

1. சேவை செய்திடுவார் தூதர்கள் – நானங்கு
சேவிப்பேன் நித்தியும் நேசரை!
ஆ என் இன்பமே! ஆனந்த பாக்கியமே!
நாவினா லியம்பவு மேலாதே! – பரலோக

2. சொர்க்கத்தில் ஆ எந்தன் நம்பிக்கை அழியாத
சொர்ண மயமான வேலைகள்
சோபன கீதமே, சுந்தர நாடதே!
சுதா்த ரொருமித்து வாழ்வாரே! – பரலோக

3. தெய்வ சித்தம் செய்யும் பிள்ளைகள் – ஜீவிப்பார்
மாதா பிதா மற்றும் சோதரர்,
உத்தம ஜீவிகள், சொர்க்கத்தின் வாசிகள்
கஷ்டம் சகித்திட்ட சுத்தர்கள்! – பரலோக

4. யேசுவே என் சம்பத்தல்லவோ நிச்சயம்
என்று மழியா சுதந்தரம்!
ஈலோக இன்பத்தைக் குப்பை யென்றெண்ணினேன்
யேசுவே எந்தனின் இன்பமே! – பரலோக

5. வெறுத்துவிடுவேன் எந்தன் ஜீவனை – லோகத்தில்
செல்லுவேன் கஷ்டத்தின் பாதையில்
மாயை மாயையே லோகத்தின் இன்பமே!
வாடா முடி சூட ஏகுவேன் – பரலோக

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo