பரிசுத்தர் பவனியிலே – Parisuthar Pvaniyilae

Deal Score+1
Deal Score+1

பரிசுத்தர் பவனியிலே – Parisuthar Pvaniyilae

பரிசுத்தர் பவனியிலே (2)
நாதா நான் ஒரு அங்கத்தினனாக
காண வாஞ்சிக்கிறேன்

When the saints go marching by (2)
Lord I want to be among the members
When the saints go marching by

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo