வானகம் வாழ்ந்திடும் எங்கள் – Vaanagam Vazthidum Engal Lyrics

Deal Score+7
Deal Score+7

வானகம் வாழ்ந்திடும் எங்கள் – Vaanagam Vazthidum Engal Lyrics

1. வானகம் வாழ்ந்திடும் எங்கள் தந்தாய்
வாழ்க உம் திருநாமம்
வருக உம் அரசு பெருக உம் விருப்பம்
வாழ்க உம் திருநாமம்

2. வானகம் போல வையகம் தனிலும்
வாழ்க உம் திருநாமம்
தினமெங்கும் உணவை தயவுடன் தாரும்
வாழ்க உம் திருநாமம்

3. பாவங்கள் யாவும் பொறுத்தெமை ஆளும்
வாழ்க உம் திருநாமம்
பிறர் பிழை நாங்கள் பொறுப்பது போல
வாழ்க உம் திருநாமம்

4. சோதனை நின்றெமை விலக்கியே காரும்
வாழ்க உம் திருநாமம்
தீவினையிருந்தே மீட்டிட வாரும்
வாழ்க உம் திருநாமம்

5. ஆட்சியும் ஆற்றலும் அனைத்துள மாண்பும்
வாழ்க உம் திருநாமம்
இன்றுபோல் என்றும் இறைவனே உமதே
வாழ்க உம் திருநாமம்

6. ஆமென் ஆமென் அநாதியாய் ஆமென்
வாழ்க உம் திருநாமம்
ஆமென் ஆமென் அநாதியாய் ஆமென்
வாழ்க உம் திருநாமம்

Vaanagam Vazthidum Engal Lyrics in English

1.Vaanagam Vazthidum Engal Thanthaai
Vaalka Um Thiru Naamam
Varuga Um Arasu Peruga Um Viruppam
Vaalka Um Thiru Naamam

2.Vaanagam Pola Vaiyagam Thanilum
Vaalka Um Thiru Naamam
Thinamengum Unavai Thayavudan Thaarum
Vaalka Um Thiru Naamam

3.Paavangal Yaavum Poruthemmai Aalum
Vaalka Um Thiru Naamam
Pirar Pilai Naangal Poruppathu Pola
Vaalka Um Thiru Naamam

4.Sothanai Nintremmai Vilakkiyae Kaarum
Vaalka Um Thiru Naamam
Theevinai Irunthae Meettida Vaarum
Vaalka Um Thiru Naamam

5.Aatchiyum Aattralum Anaithulla Maanbum
Vaalka Um Thiru Naamam
Intru Poal Entrum iraivanae Umathae
Vaalka Um Thiru Naamam

6.Amen Amen Anaathiyaai Amen
Vaalka Um Thiru Naamam
Amen Amen Anaathiyaai Amen
Vaalka Um Thiru Naamam

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo