ஆனந்தமே பரமானந்தமே – Aananthamae Paramaananthame

Deal Score+1
Deal Score+1

பாடல் 8

ஆனந்தமே பரமானந்தமே-2
மாட்டுத்தொழுவில் மேசியா
மரிமடியில் இயேசையா
பாலனாய் பிறந்தாரே – சிறு-2

1.மன்னாதி மன்னனுக்கு – மகிமை
மாளிகை இங்கில்லையே
மனுக்குமாரன் தலைசாய்த்த இடமில்லாதது அதிசயம்
அதிசயம் (3)
ஆஹாசொல்லொண்ணா அதிசயம்

2. பட்டாடை இங்கு இல்லை
பஞ்சணை மேடையும் இங்கே இல்லை
ராஜகுமாரன் தேவகுமாரன் கந்தையணிந்தது அதிசயம்
அதிசயம் (3)
ஆஹா சொல்லொண்ணா அதிசயம்

3.உள்ளத்தில் வாருமையா – எந்தன்
குளங்கள் நீக்குமையா
பாழான பூமியில் பாவியாம் என்னை தேடி வந்தது அதிசயம்
அதிசயம் (3)
ஆஹா சொல்லொண்ணா அதிசயம்

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
World Tamil Christian The Book of Song collections
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo