தனிமையில் நான் – Thanimayil Naan Song lyrics

Deal Score+1
Deal Score+1

தனிமையில் நான் – Thanimayil Naan Song lyrics

தனிமையில் நான் வாடினேன்
என் நண்பனாய் இருந்தீர்
நெருக்கத்தில் உம்மை அழைத்தேன்
நீர் நெருங்கி வந்தணைத்தீர்-2

என் இயேசுவே என் மணவாளரே நீர் போதுமே
என் நேசரே என் மணவாளரே நீர் போதுமே

பாவம் என்னை சூழ்ந்தது
இருள் என்னை மூடிற்று
உம் ஆணி பாய்ந்த கரங்கள்
என்னை விடுவித்தது-2

பரிசுத்தரே பரிகாரியே நீர் போதுமே-2

உம் வேதம் எந்தன் ஆத்மாவை
தேற்றி உயிர்ப்பித்ததே
உம் வார்த்தை எந்தன் வாழ்க்கையை
மேன்மையாக்கினதே-2

தூயவரே என் துணையாளரே நீர் போதுமே-2-தனிமையில்

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo