வானங்களையும் – Vaanangalaiyum adhin senaigalaiyum lyrics

Deal Score+4
Deal Score+4

வானங்களையும் – Vaanangalaiyum adhin senaigalaiyum lyrics ASBORN SAM

வானங்களையும்
அதின் சேனைகளையும்
உண்டாக்கிய நீர் ஒருவரே கர்த்தர் – 2
பூமியையும் அதில் உள்ளவைகளும்
உண்டாக்கிய நீர் ஒருவரே கர்த்தர்
சமுத்திரமும் அதில் உள்ளவைகளும்
காப்பாற்றும் நீர் நீர் ஒருவரே கர்த்தர்

நீர் ஒருவரே கர்த்தர்
நீர் ஒருவரே கர்த்தர்
நீர் ஒருவரே கர்த்தர்
நீர் ஒருவரே – 2

தண்ணீர்களையும் தம் கையால் அளந்து
பூமியின் மண்ணை மரக்காலால் அடக்கி – 2
மலைகளை பிடித்து தம் கையில் எடுத்து
பர்வதங்களை தராசில் நிறுத்தும் – 2 – நீர் ஒருவரே

சாவாமை உள்ளவர் அவர் ஒருவரே
சர்வத்தை ஆள்பவர் அவர் ஒருவரே – 2
வானம் படைத்தவர் இந்த பூமி படைத்தவர்
நட்சத்திரங்களை
பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் – 2 – நீர் ஒருவரே

Vaanangalaiyum adhin senaigalaiyum lyrics in english

Vaanangalaiyum
adhin senaigalaiyum
Undakkiya neer oruvarae Karthar -2
Bhoomiyaiyum adhil ullavaigalum
Undaakiya neer oruvarae Karthar
Samuthiramum adhil ullavaigalum
Kaapatrum neer Neer oruvarae Karthar

Neer oruvarae Karthar
Neer oruvarae Karthar
Neer oruvarae Karthar
Neer oruvarae – 2

Thaneergalaiyum tham kaiyaal alandhu
Bhoomiyin mannai marakalaal adakki
Malaigalai pidithu tham kaiyil yeduthu
Parvadhangalai tharaasil niruthum -2 -Neer oruvarae

Saavamai ullavar avar oruvarae
Sarvathai aalbavar avar oruvarae
Vaanam padaithavar
Indha bhoomi padaithavar
Natchathirangalai peyar solli azhaithavar -2 -Neer oruvarae

I delight greatly in the LORD; my soul rejoices in my God. For he has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. — Isaiah 61:10

Vaanangalaiyum adhin senaigalaiyum lyrics ASBORN SAM

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo