எழுந்தார் இறைவன் Elunthar iraivan jeyame

Deal Score+4
Deal Score+4

எழுந்தார் இறைவன் ஜெயமே
ஜெயமெனவே எழுந்தார் இறைவன்
விழுந்தவரை கரையேற்ற-பாவத்
தமிழ்ந்த மனுக்குலத்தை மாற்ற
விண்ணுக் கெழுந்து நாம் அவரையே போற்ற
செத்தவர் மீண்டுமே பிழைக்க-உயர்
நித்திய ஜீவன் அளிக்க
தேவ பக்தர் யாவரும் களிக்க
கருதிய காரியம் வாய்க்கத்- தேவ
சுருதி மொழிகளெல்லாம் காக்க- நம்
இரு திறத்தாறையும் சேர்க்க
சாவின் பயங்கரத்தை ஒழிக்க-கெட்ட
ஆவியின் வல்லமையை அழிக்க
இப்பூவின் மீது சபை செழிக்க

Elunthar iraivan jeyame English Lyrics 

Elunthar iraivan jeyame
jeyamenavae elunthar iraivan
vilunthavarai karaiyettra paava
tmazhintha manugukathai maattra
vinnugu kezhunthu naam avaravaye pottra
sethavar meendumae pilaikka uyar
nithiya jeevan azhikka
deva pakthar yaavaeum kazhikka
karuthiya kaariyam vaayikka deva
suruthi mozhikal ellam kakka nam
iru thirth tharaium serkka
saavin payankarathai ozhikka ketta
aaviyin vallamayai azhikka
ep poovin meethu sabai sezhikka

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .

Tags:

christianmedias
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo