அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும் – Arul Yearalamai peiyum

Deal Score+4
Deal Score+4

அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும் – Arul Yearalamai peiyum

அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும்
உறுதி வாக்கிதுவே
ஆறுதல் தேறுதல் செய்யும்
திரளாம் மிகுதியே

அருள் ஏராளம்
அருள் அவசியமே
அற்பமாய் சொற்பமாயல்ல
திரளாய் பெய்யட்டுமே

1. அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும்
மேகமந்தாரமுண்டாம்
காடான நிலத்திலேயும்
செழிப்பும் பூரிப்புமாம் – அருள்

2. அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும்
யேசு வந்தருளுமேன்
இங்குள்ள கூட்டத்திலேயும்
இறங்கி தங்கிடுமேன் – அருள்

3. அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும்
பொழியும் இச்சணமே
அருளின் மாரியைத் தாரும்
ஜீவ தயாபரரே – அருள்

Arul Yearalamai peiyum song lyrics in English 

Arul Yearalamai peiyum
Uruthi vaakkithuvae
Aaruthal Thearuthal Seiyum
Sabaiyai Uyirpikumae

Arul Yearalam 
Arul Avasiyamae
Arpamai sorpamaaiyalla 
Thiralai peiyattumae

1.Arul Yearalamai peiyum 
Mega Mantharamundam
Kaadana Nilathileayum
Sezhippum Pooripumam

2.Arul Yearalamai peiyum
Yesu vantharulumen
Ingulla kuttathileyum
Kiriyai Seitharulumen

3.Arul Yearalamai peiyum
Pozhiyum Etchaname
Arulin mariyaitharum
Jeeva Thayabararae

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo