அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும்- Arul Eralamai Peiyum

Deal Score+4
Deal Score+4

அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும் உறுதி வாக்கிதுவே
ஆறுதல் தேறுதல் செய்யும் திரளாம் மிகுதியே
அருள் ஏராளம் அருள் அவசியமே
அற்பமாய் சொற்பமாய் அல்ல திரளாய் பெய்யட்டுமே
1. அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும் மேகமந்தாரமுண்டாம்
காடான நிலத்திலேயும் செழிப்பும் பூரிப்புமாம் – அருள்
2. அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும் யேசு வந்தருளுமேன்
இங்குள்ள கூட்டத்திலேயும் இறங்கி தங்கிடுமேன் – அருள்
3. அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும் பொழியும் இச்சணமே
அருளின் மாரியைத் தாரும் ஜீவ தயாபரரே – அருள்

Arul eralamai peeyum Urudhi vaakithuve
Aaruthal theruthal seiyum Sabaiyai uyirpikumey
Arul eralam  Arul avasiyamey
Arpamai sorpamai alla  Thiralai peiyatumey
1. Arul eralamai peeyum  Mega mantharamundam
Kaadana nilathileyum Sezhipum pooripumam  –  Arul
2. Arul eralamai peeyum Yesu vantharulumen
Ingulla kutathileyum Kiriyai seitharulumen – Arul
3. Arul eralamai peeyum Pozhiyum ichaname
Arulin mariyaitharum Jeeva thayabararey – Arul

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
christianmedias
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo