பலமாக ரூபிக்கப்பட்ட தேவ குமாரன் – Balamaaga roobikkapatta deva lyrics

Deal Score+3
Deal Score+3

பலமாக ரூபிக்கப்பட்ட தேவ குமாரன்
இயேசுவே எங்கள் கிரீடங்கள் யாவையும்
கழற்றுகின்றோம்
உம் மகிமையின் பாதத்தில்
கிடத்துகின்றோம்

உம்மை மென்மேலும் உயர்த்துகின்றோம்
உம்முன் நெடுஞ்சாண்கிடையாகின்றோம்
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே
பரிசுத்தர் முற்றிலும் பரிசுத்தரே
எங்கள் இயேசு முற்றிலும் பரிசுத்தரே

ஜீவனின் மார்க்கத்தை உம்
மாம்சத்தின் திரைவழி தந்தவரே
திரையினுள் பிரவேசிக்க உம்
இரத்தத்தால் தைரியம் தந்தவரே
தேவனின் வீட்டிற்கு அதிகாரியே
புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தரே
நீர் மென்மேலும் பரிசுத்தரே

எதிரான கையெழுத்தை
உம் இரத்தத்தினாலே குலைத்தவரே
ஆக்கினை தீர்ப்பினை
என்னை விட்டு எடுத்தவரே
தேவனின் வீட்டிற்கு அதிகாரியே
புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தரே
நீர் மென்மேலும் பரிசுத்தரே

Balamaaga roobikkapatta deva kumaran
yesuvae engal kreedangalyavaiyum
kalatruhindrom
um magimaiyin paathathil
kidathugindrom

ummai menmelum uyarthukindrom
ummun nedunchankidaiyahindrom
parisuthar parisuthar parisutharae
parisuthar parisuthar parisutharae
parisuthar mutrilum parisutharae
engal yesu mutrilum parisutharae

jeevanin maargathai um
mamsathin thirai vazhi thanthavarae
thiraiyinul pravesika um
rathathal thairiyam thanthavarae
devanin veetirku athigariyae
puthu udanpadikayin mathiyastharae
Neer menmelum parisutharae

ethirana kaiyeluthai
um rathathinalae kulaithavarae
aakinai theerpinai
ennai vittu eduthavarae
devanin veetirku athigariyae
puthu udanpadikayin mathiyastharae
neer menmelum parisutharae

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
christianmedias
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo