என்ன கொடுப்பேன் நான் – Enna Koduppaen Naan Umakku lyrics

Deal Score+3
Deal Score+3

என்ன கொடுப்பேன் நான் – Enna Koduppaen Naan Umakku lyrics

என்ன கொடுப்பேன் நான் உமக்கு
என்ன கொடுப்பேனோ ?
என்னைத் தேடிவந்த தெய்வம் நீரல்லோ ?
என்ன கொடுப்பேன், நான் என்ன கொடுப்பேன் ?

1. ஆபேலைப் போல் மந்தையின் தலையீற்றையோ
நோவாவைப் போல் தகனபலியினையோ
ஆபிரகாமைப் போல் தன் ஒரே மகனையோ
என்ன கொடுப்பேன், நான் என்ன கொடுப்பேன் ?

2. ஞானியாகப் பிறந்திருந்தால் ஞானத்தைக் கொடுப்பேன்
ஆயனாகப் பிறந்திருந்தால் மந்தையைக் கொடுப்பேன்
தூதனாக இருந்திருந்தால் வாழ்த்து கூறுவேன்
என்ன கொடுப்பேன், நான் என்ன கொடுப்பேன் ?

3. சிறு உள்ளம் தருகின்றேன் நீர் தங்கிட
பரிசுத்தமாய் மாற்றிட நீர் வாருமே
என்னையே நான் தருகின்றேன் உம் மகிமைக்கே
என்னைக் கொடுப்பேன், நான் என்னை கொடுப்பேன் ?

என்னையே நான் தருகின்றேன் (2)
என்னைத் தேடிவந்த தெய்வம் நீரல்லோ ?
என்னைக் கொடுப்பேன், நான் என்னைக் கொடுப்பேன் ?

Enna Koduppaen Naan Umakku
Enna Koduppaeno – (2)
Ennai Thedivandha Deivam Neer Allavo – 2
Enna Koduppaen Naan Enna Koduppaen – 2

Enna Koduppaen Naan Umakku
Enna Koduppaeno (2)

1. Aabaelai Pola Mandhayin Thalai Yeettraiyo
Nova Vai Pol Dhagana Baliyinaiyo – (2)
Aabragamai Pol Than Orae Maganaiyo – 2
Enna Koduppaen Naan Enna Koduppaen – 2 – Enna

2. Gnaniyaga Pirandhirudhal Gnanathai Koduppaen
Aayanaga Pirandhirundhal Mandhayai Koduppaen – (2)
Thoodhanaga Irundhirundhal Vaazhthu Kooruvaen – 2
Enna Koduppaen Naan Enna Koduppaen – 2 – Enna

3. Siru Ullam Tharugindraen Neer Thangida
Parisuthamaai Maattrida Neer Vaarumae – (2)
Ennaiyae Naan Tharugindraen Um Magimaikkae – 2
Ennai Koduppaen Naan Ennai Koduppaen
Ennaiyae Naan Tharugindraen – (4)

Ennai Thedivandha Deivam Neer Allavo – 2
Ennai Koduppaen Naan Ennai Koduppaen – 4

ஏழாம்மாதம் பதினேழாம் தேதியிலே பேழை அரராத் என்னும் மலைகளின்மேல் தங்கிற்று.
பத்தாம் மாதம் மட்டும் ஜலம் வடிந்துகொண்டே வந்தது; பத்தாம் மாதம் முதல் தேதியிலே மலைச்சிகரங்கள் காணப்பட்டன.
நாற்பது நாள் சென்றபின், நோவா தான் பேழையில் செய்திருந்த ஜன்னலைத் திறந்து,
ஆதியாகமம் | Genesis: 8:4,5,6

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo