கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே – Karthar Naamam en pugalidame song lyrics

Deal Score+7
Deal Score+7

கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே – Karthar Naamam en pugalidame song lyrics

கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே
கருத்தோடு துதித்திடுவேன் -2

யேகோவாயீரே எல்லாமே பார்த்துக் கொள்வீர்
கலங்கலப்பா நாங்க கலங்கலப்பா

யேகோவா நிசியே எந்நாளும் வெற்றி தருவீர்
ஸ்தோத்திரமே அப்பா ஸ்தோத்திரமே

யேகோவா ரஃப்பா சுகம்தரும் தெய்வமே
கலங்கலப்பா நாங்க கலங்கலப்பா

யேகோவா ரூவா எங்கள் நல்லமேய்ப்பரே
ஸ்தோத்திரமே அப்பா ஸ்தோத்திரமே

யேகோவா ஷம்மா கூடவே இருக்கிறீர்
கலங்கலப்பா நாங்க கலங்கலப்பா

யேகோவா ஷாலோம் சமாதானம் தருகின்றீர்
ஸ்தோத்திரமே அப்பா ஸ்தோத்திரமே

Karthar Naamam en pugalidame song lyrics in english

karththar naamam en pugalidame
karuthodu thuithiduvaen

yakovaayeerae ellaamae paarthuk kolveer
kalangalappaa naanga kalangalappaa

yakovaa nisiyae ennaalum verti tharuveer
sthothiramae appa sthothiramae

yakovaa rafphaa sugamtharum theyvamae
kalangalappaa naanga kalangalappaa

yakovaa roovaa engal nallamaeypparae
sthothiramae appa sthothiramae

yakovaa shammah koodavae irukkireer
kalangalappaa naanga kalangalappaa

yakovaa shaalom samaathaanam tharukinteer
sthothiramae appa sthothiramae

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo