பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா – Parisutham Pera song lyrics

Deal Score+1
Deal Score+1

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா – Parisutham Pera song lyrics

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா
ஒப்பில்லா திரு ஸ்நானத்தினால்
பாவ தோஷம் நீங்க நம்பினீர்களா
ஆட்டுக் குட்டியின் இரத்தத்தினால்

மாசில்லா சுத்தமா
திரு புண்ணிய தீர்த்தத்தினால்
குற்றம் நீங்கி விட குணம் மாற்றிறா
ஆட்டுக் குட்டியின் இரத்தத்தினால்

பரலோக சிந்தை அணிந்தீர்களா
வல்ல மீட்பர் தயாளத்தினால்
மறு ஜென்ம குணமடைந்தீர்களா
ஆட்டுக் குட்டியின் இரத்தத்தினால்

மாசு கறை நீங்கும் நீச பாவியே
சுத்த இரத்தத்தின் சக்தியினால்
முக்தி பேறுண்டாக்கும் குற்றவாளியே
ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால்

Parisutham Pera song lyrics in english

parisuththam pera vanthittirkalaa
oppillaa thiru snaanaththinaal
paava thosham neenga nampineerkalaa
aattuk kuttiyin iraththaththinaal

maasillaa suththamaa
thiru punnnniya theerththaththinaal
kuttam neengi vida kunam maattiraa
aattuk kuttiyin iraththaththinaal

paraloka sinthai annintheerkalaa
valla meetpar thayaalaththinaal
matru jenma kunamataintheerkalaa
aattuk kuttiyin iraththaththinaal

maasu karai neengum neesa paaviyae
suththa iraththaththin sakthiyinaal
mukthi paerunndaakkum kuttavaaliyae
aattukkuttiyin iraththaththinaal

Parisutham Pera பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா song lyrics

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo