வாரும் எங்கள் வாழ்வினை பாரும் – Varum engal vazhvinai paarum

Deal Score+1
Deal Score+1

வாரும் எங்கள் வாழ்வினை பாரும் – Varum engal vazhvinai paarum

வாரும் எங்கள் வாழ்வினை பாரும்
தாரும் இன்று விடுதலை தாரும்
உம் அன்பின் ஆழம் அகலம் சுவைத்தே
இவ்வாழ்வில் பாக்கியம் பெற்றிடவே

பாவத்தினின்று விடுதலை நீர்
சாபத்தினின்று விடுதலை நீர்
பேயின் பிடியினில் விடுதலை நீர்
நோயின் வலியினால் விடுதலை நீர்

சிறை பட்டோருக்கு விடுதலை நீர்
சிறுமையுற்றோர்க்கு விடுதலை நீர்
ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு விடுதலை நீர்
உரிமையுற்றோருக்கு விடுதலை நீர்

தாழ்மையுற்றோருக்கு விடுதலை நீர்
ஏழ்மையுற்றோருக்கு விடுதலை நீர்
பெலன் அற்றோருக்கு விடுதலை நீர்
ரட்சிப்பற்றோருக்கு விடுதலை நீர்

சோதனை நாட்களில் விடுதலை நீர்
வேதனை நாட்களில் விடுதலை நீர்
முந்தைய நாட்களில் விடுதலை நீர்
வாரும் காலங்களில் விடுதலை நீர்

Varum engal vazhvinai paarum song lyrics in English 

 

Varum, engal vazhvinai paarum
Tharum, indru vidudhalai tharum
Um anbin aalam agalam suvaithey
Ivvazhvil bakiyam petridavey

Pavathinindru vidudhalai neer
Saabathinindru vidudhalai neer
Peiyin pidiyinil vidudhalai neer
Noyin valiyinil vidudhalai neer

Sirai pattoruku vidudhalai neer
Sirumaiyutroruku vidudhalai neer
Odukapatoruku vidudhalai neer
Urimaiyutroruku vidudhalai neer

Thazhmaiyutroruku vidudhalai neer
Ezhmaiyutroruku vidudhalai neer
Belan attroruku vidudhalai neer
Ratchipatroruku vidudhalai neer

Sodhanai natkalil vidudhalai neer
Vedhanai natkalil vidudhalai neer
Mundhaya natkalil vidudhalai neer
Varum kalangalil vidudhalai neer

https://www.worldtamilchristians.com/blog/yesuvin-anbu-doreen-robin-song-lyrics/

Lyrics and Tune – Dr. Y. Livingstone
Music – L. Melvin
Song – Ecumenical Christian Choir
Artist – Mrs. Eben, Mrs. Sheela, Mrs. Jeyarani, Mrs. Renuka, Dr. Chellarani, Mrs. Elizabeth, Mrs. Pauline.
Concept – Dr. Quartzita Melofer. M
Director of Photography – Franklin Samson. R

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo