இயேசு எங்கள் மேய்ப்பர் – Yeasu Engal Meippar song lyrics

Deal Score+1
Deal Score+1

இயேசு எங்கள் மேய்ப்பர் – Yeasu Engal Meippar song lyrics

1. இயேசு எங்கள் மேய்ப்பர்
கண்ணீர் துடைப்பார்;
மார்பில் சேர்த்தணைத்து
பயம் நீக்குவார்;
துன்பம் நேரிட்டாலும் ,
இன்பம் ஆயினும் ,
இயேசுவின்பின் செல்வோம்
பாலர் யாவரும்.

2. நல்ல மேய்ப்பர் சத்தம்
நன்றாய் அறியோம்;
காதுக்கின்பமாக
கேட்டுக் களிப்போம்;
கண்டித்தாலும் , நேசர்
ஆற்றித் தேற்றுவார்;
நாங்கள் பின்னே செல்ல
வழி காட்டுவார்.

3. ஆட்டுக்காக மேய்ப்பர்
ரத்தம் சிந்தினார்;
அதில் மூழ்கினாரே
தூயர் ஆகுவார்;
பாவ குணம் நீக்கி
முற்றும் ரட்சிப்பார் ,
திவ்விய தூய சாயல்
ஆக மற்றுவார்.

4. இயேசு நல்ல மேய்ப்பர்
ஆட்டைப் போஷிப்பார்;
ஓனாய்கள் வந்தாலும் ,
தொடவே ஒட்டார்;
சாவின் பள்ளத்தாக்கில்
அஞ்சவே மாட்டோம்;
பாதாளத்தின்மேலும்
ஜெயங்கொள்ளுவோம்.

Yeasu Engal Meippar song lyrics song lyrics in English 

1.Yeasu Engal Meippar
Kanneer Thudaippaar
Maarbil Searththanaiththu
Bayam Neekkuvaar
Thunbam Nearittaalum
Inbam Aayinum
Yeasuvin Pin Selvom
Paalar Yaavarum

2. Nalla Meippar Saththam
Nantraai Ariyom
Kaathukinbamaaga
Keattu Kalippom
Kandiththaalum Neasar
Aattri Theattruvaar
Naangal Pinnnae Sella
Vazhi Kaattuvaar

3.Aattukkaaga Meippar
Raththam Sinthinaar
Athil Moolginorai
Suththar Aakkuvaar
Paava Gunam Neekki
Muttrum Ratchippaar
Dhivya Thooya Saayal
Aaga Mattruvaar

4.Yeasu Nalla Meippar
Aattai Poshippaar
Oonaaigal Vanthaalum
Thodavae Ottaar
Saavin Pallaththaakkil
Anjavae Maattom
Paathalaththin Mealum
Jeyam Kollluvom

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo